Financování energeticky úsporných projektů a EPC projekty

K dispozici jsou různé možnosti financování, prostředky lze získat jak z národních resp. místních zdrojů – týká se především menších projektů s investičními náklady do 5 mil. Kč. Nasnadě je také využití fondů EU v rámci operačních programů, kde se reálná, nevratná výše dotace může pohybovat až okolo 80% z celkových investičních nákladů vynaložených na realizaci a přípravu projektu. Financovat lze jak zateplení objektů, kompletní rekonstrukce energetického hospodářství, využití rekuperace tepla, tak řešení otopných systémů ekologicky šetrnými způsoby (např. plyn, obnovitelné zdroje energie – tepelná čerpadla, kotle na biomasu, solární soustava na přípravu teplé vody i přitápění).

Naší specializací je poradenství a management v oblasti financování energeticky úsporných projektů. Hlavní náplní naší činnosti je vyhledávání dotačních programů, které Vám pomohou s financováním zateplení, instalaci ekologicky šetrných zdrojů energie a dalších úsporných opatření. Dlouhodobě se orientujeme na veřejný sektor a na oblast dotačních fondů, které tento sektor podporují. Kromě komplexního zajištění služeb spojených s vyřízením žádosti o dotace a se zpracováním všech potřebných dokumentů, se naše společnost zabývá také financováním energetických projektů metodou EPC (Energy Performance Contracting).

EPC (Energy Performance Contracting) je komplexní služba, která v sobě zahrnuje návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a zajištění financování projektu vedoucím k úsporám energie budov. Do češtiny se volně překládá jako "energetické služby se zárukou" nebo "financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor".

Metoda funguje na splátkovém principu, zákazník tedy k její realizaci nepotřebuje de-facto žádné vlastní finanční zdroje. Klient realizaci postupně poskytovateli splácí z výsledných a smluvně garantovaných úspor. Zákazník projektu EPC tedy nikdy nebude platit víc, než za energii platí v době uzavření smlouvy a tedy na počátku projektu. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, nese poskytovatel i finanční dopady tohoto neúspěchu. Investice do projektu metodou EPC mají návratnost 6 až 10 let a díky navrženým opatřením je možné dosáhnout snížení až 40 % nákladů na energie.

Naše společnost v rámci metody EPC nabízí komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka. Služby zahrnují:

 • energetickou analýzu (analýza plateb za energii v posledních letech, výkresů budov, provozu energetického hospodářství)
 • návrh opatření pro úsporu energie
 • výcvik obsluhy
 • zajištění výběrového řízení pro instalaci doporučených zařízení a provedení nejúčinnějších energeticky úsporných opatření a financování projektu
 • měření spotřeby energie a stanovení úspor.

Jaké výhody získáte?

 • podstatné (až 40%) snížení spotřeby energie v celém objektu
 • zlepšení pracovního nebo pobytového prostředí
 • snížení dalších provozních nákladů, zejména nákladů na údržbu a provoz zařízení apod. při výměně technologií souvisejících s výrobou zvýšení kvality produkce
 • vyškolený a motivovaný personál
 • přístup k vnějším finančním zdrojům na pokrytí vstupních investic
 • minimalizaci rizik při realizaci projektu
 • shodnou motivaci zákazníka i firmy energetických služeb – dosáhnout co nejvyšších úspor

K financování realizace touto metodou se samozřejmě nehodí každý z objektů, který je potřeba revitalizovat. Za návratnost navrhovaných opatření se zaručí aktuální a kvalitně zpracovaný energetický audit.